ss
Mobilna utovarna rampa

Pomoću mobilne utovarne rampe se lako rešavaju problemi utovara i istovara kamiona, kontejnera.

Detaljnije