Mobilna utovarna rampa

Tehničke karakteristike:

  • Opterećenje rampe – 7000, 12000 kg;
  • Ukupna dužina – 9000, 12000 mm;
  • Širina kolovoza – 2000 mm;
  • Radna visina – 900-1700 mm;
  • Noseći profil – I profil;
  • Broj hidro celindara – 2 kom.;
  • Broj točkova – 2 kom.;
  • Točkovi –izliveni iscela;
  • Površina – rešetkasta osnova.
Pošaljite zahtev

U savremenoj logistici se najviše ceni vreme. Pomoću mobilne utovarne rampe se lako rešavaju problemi utovara i istovara kamiona, kontejnera. Koristeći utovarnu rampu sa I profilom STIMANT možete da značajno smanite radove utovara i istovara samo uz pomoć jednog utovarivača.

Utovarne rampe STIMANT štede troškove rada, poboljšavaju i optimizuju troškove rada, logističke procese i povećavaju profit.

Za premeštaj utovarne rampe se koristi kuka sa štipaljkom za jednu vilu viljuškara. Na horizontalnom delu mobilne utovarne rampe sa dve strane su postavljeni lanci sa karabinerima za fiksiranje utovarne rampe ka karoseriji vozila. Točkovi utovarne rampe se fiksiraju stoporima. Lanci i protiv kotrljajući stopori idu u kompletu sa mobilnom utovarnom rampom.

Hidraulička grupa mobilne utovarne rampe se sastoji od hidrauličke ručne pumpe za ulje i dva hidraulička cilindra, koji su spojeni međusobno uz pomoć creva visokog pritiska.

Jedan čovek pritiska na ručicu uljane pumpe i podiže prednji kraj rampe na potrebnu visinu (od 900 mm do 1700 mm).

Na taj način za izvršenje svih utovarno-istovarnih radova dovoljno je samo jedan čovek(vozač viljuškara), koji može da premešta rampu do mesta gde će ista da se koristi, povezivati je na vozilo, uraditi posao i zatim je premestiti do mesta čuvanja.

image
#
Model
Nosivost, kg
Dimenzije, mm
I
H
L
D
G
N
X
P1
ferberg - 8
8000
9500
2400
11900
2000
2270
900
1700
Dozvoljeno opterećenje rampe
7000, 12000 kg
Ukupna dužina
9000, 12000 mm
Širina kolovoza
2000 mm
Ukupna širina rampe
2270 mm
Dužina dela pod nagibom
9500 mm
Dužina rampe
200 mm
Min. Radna visina
950 mm
Maks. Radna visina
1700 mm
Paralela nivou tla
na visini 1200 mm
Broj hidrauličkih cilindara
2 kom
Broj točkova
2 kom
Točkovi
izliveni izjedna
Zaštita
zavarena rešetkasta podloga
Komplet
lanci 8х68 mm (dužina 1500 mm) sa kukama 320А - 2 kom, ručna pumpa (Italijanske proizvodnje), gumeni protivkotrljajući stopori, uređaj za povezivanje.
Garancija
18 meseci